украса на стена с огледала

9 начина за декорация на стена

‘‘Домът е моята крепост‘‘, казват, и вярно. Днес домът все повече въплъщава и преизпълва понятия като сигурност, спокойствие, мир, уют, топлина. От момента на затваряне на входната вратата, човек попада в своя свят, където чрезвичайно успява да прояви своята идентичност в пълнота. Налични са фактори, които повлияват общото усещане за комфорт. В настоящата статия ще…