прахово боядисване

КАК ПРОТИЧА ПРОЦЕСЪТ НА ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ?

   Процесът преминава през няколко етапа.    Те включват:  предварителната подготовка на детайлите, след това прахово електростатично боядисване и накрая приключва с изпичане.     Ще започнем първо с подготовката, при която се отстраняват мръсотията, маслата, пръстта, металните оксиди, гресите за смазване и другите повърхностни проблеми. Това се прави с уред, наречен агрегат за фосфатиране или обезмасляване. Той работи…