прахово боядисване

Знаем ли колко много предмети в дома ни са дело на модерната технология на прахово боядисване?

Навсякъде около нас   В света на боядисването водещи позиции завземат праховите бои. Те все по-често са предпочитан метод за оцветяване на материали и елементи. Технологичната сфера е в динамично развитие, извършват се активни разработки, нововъведения, а спектърът на приложение бележи нови хоризонти. Неизброими са областите от ежедневието ни, до които са се докоснали цветните…

прахово боядисване

КАК ПРОТИЧА ПРОЦЕСЪТ НА ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ?

   Процесът преминава през няколко етапа.    Те включват:  предварителната подготовка на детайлите, след това прахово електростатично боядисване и накрая приключва с изпичане.     Ще започнем първо с подготовката, при която се отстраняват мръсотията, маслата, пръстта, металните оксиди, гресите за смазване и другите повърхностни проблеми. Това се прави с уред, наречен агрегат за фосфатиране или обезмасляване. Той работи…

прахово боядисване

Технология за прахово боядисване

     По-строгите закони за опазване на околната среда и за подобряване условията на труд, нарастването на цените на разнообразните лакове и на разтворителите за тях, както и завишените изисквания на крайния клиент по отношение качеството на покритието доведоха до повсеместно навлизане на технологията за прахово покритие. Достатъчни са само следните аргументи, които категорично говорят…